• Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

Our Portfolio

The mate was a mighty sailing man the skipper brave and sure five passengers set sail that day for a three hour tour a three hour tour being thank you for a friend up through the ground came a bubbling crude oil

Anunt de participare licitatie

Nr. 302/ 10.11.2020

Aparitie in data de 10.11.2020

Proiect: „CONSTRUIREA UNUI SPATIU DE PRODUCTIE PENTRU EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE OBTINERE A SOLUTIEI IGNIFUGE SLATISOL”, Cod SMIS 102170, POR 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte 2.1.A/2016, contractul de finanțare nr. 211/03.08.2017.

Beneficiar finantare: ANA - CRIS SRL. Sediul social si locul de livrare / punere in functiune a produselor livrate: Aleea Textilistului nr. 31, Slatina, jud. Olt.

Contract: Achizitie bunuri cu / fara montaj - impartire pe loturi

Durata contractului: de la semnarea contractului pana la 29.01.2021.

Propunerea tehnico - financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului / pretului, pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Pretul nu poate fi ajustat.

Valoare totala estimata: 277.752,37 RON (din care valoarea eligibila 276.299,03 RON si valoare neeligibila 1.453,34 RON) la care se adauga TVA in valoare de 52.772,95 RON (valoare neeligibila), in total 330.525,32 RON (din care 276.299,03 RON valoare eligibila si 54.502,42 RON valoare neeligibila).

Divizare pe loturi: Da.
- Lot 1: instalatie automatizata de productie (1 buc.). Valoare estimata: 159.609,12 RON (eligibil) la care se adauga TVA in valoare de 30.325,73 RON, in total 189.934,85 RON. Plata in avans 20% + TVA integral conform mecanismului cererilor de plata. Diferenta de 80% din valoarea fara TVA se va plati catre Furnizor in maxim 5 zile de la plata sumelor de catre AM POR in contul Beneficiarului. - Lot 2: Echipament airless cu actionare electrica (1 buc.), Pompa pentru transfer produs finit (1 buc.). Valoare estimata: 52.230,00 RON (eligibil) la care se adauga TVA in valoare de 9.923,70 RON, in total 62.153,70 RON. Plata in avans 20% + TVA integral conform mecanismului cererilor de plata. Diferenta de 80% din valoarea fara TVA se va plati catre Furnizor in maxim 5 zile de la plata sumelor de catre AM POR in contul Beneficiarului. - Lot 3: Instalatie de sablare (1 buc.). Valoare estimata: 14.913,25 RON (eligibil) la care se adauga TVA in valoare de 2.833,52 RON, in total 17.746,77 RON. Plata in avans 100%. - Lot 4: Motostivuitor (1 buc). Valoare estimata: 51.000,00 RON (eligibil) la care se adauga TVA in valoare de 9.690,00 RON, in total 60.690,00. Plata in avans 100%. - Lot 5: exhaustor (1 buc.), pubele si cosuri de gunoi pentru colectare selectiva a deseurilor (4 buc din fiecare produs). Valoare estimata: 1.453,34 RON (neeligibil) la care se adauga TVA in valoare de 276,13 RON, in total 1.729,47 RON. Plata in avans 100%.

Data, locul şi ora-limită de depunere a ofertelor: 13.11.2020, ora 14:00. In original (prin curier sau depunere personala) in Aleea Textilistului nr. 31, Slatina, jud. Olt sau via email la office.anacris@yahoo.com (in acest ultim caz conditionat de semnarea tuturor documentelor cu semnatura electronica a reprezentantului ofertantului). Persoana de contact: Cristian Albulescu, tel. Tel: 0724307599.

Organizarea procedurii se realizeaza conform Ordinului MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor / beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 618, din 12 august 2016. Toate informatiile cu privire la procedura de participare (specificatii tehnice, formulare) pot fi consultate via beneficiar.fonduri-ue.ro pagina web www.slatisol.ro sectiunea Finantare REGIO sau pot fi obtinute la datele de contact mai sus mentionate.

Specificatii tehnice. SMIS 102170- LOT 1
publicat in 10.11.2020
<- click pentru descarcare

Specificatii tehnice. SMIS 102170- LOT 2
publicat in 10.11.2020
<- click pentru descarcare

Specificatii tehnice. SMIS 102170- LOT 3
publicat in 10.11.2020
<- click pentru descarcare

Specificatii tehnice. SMIS 102170- LOT 4
publicat in 10.11.2020
<- click pentru descarcare

Specificatii tehnice. SMIS 102170- LOT 5
publicat in 10.11.2020
<- click pentru descarcare