• Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

Anunt Anunt de participare licitatie

Nr. 430/05.01.2022

Aparitie in data de 05.01.2022

Proiect: „CONSTRUIREA UNUI SPATIU DE PRODUCTIE PENTRU EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE OBTINERE A SOLUTIEI IGNIFUGE SLATISOL”, Cod SMIS 102170, POR 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte 2.1.A/2016, contractul de finanțare nr. 211/03.08.2017.

Beneficiar finantare: ANA - CRIS SRL. Sediul social si locul de livrare / punere in functiune a produselor livrate: Aleea Textilistului nr. 31, Slatina, jud. Olt.

Contract: Achizitie bunuri fara montaj – utilaje si echipamente 2
Produse furnizate: Transpalet electric cu catarg (1 buc.), set pompe transfer lichide vascoase, (1 buc.), vinciu (1 buc.), bazin depozitare (1 buc.).

Durata contractului: 2 luni.

Propunerea tehnico - financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului / pretului, pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Pretul nu poate fi ajustat.
- Valoare totala estimata: 60,161.26 lei + TVA 19%. Plata in avans 100%.
Lot 1: Transpalet electric cu catarg (1 buc.): 23.205,00 lei + TVA 19%.
Lot 2: Set pompe transfer lichide vascoase, (1 buc.): 20.241,00 lei + TVA 19%.
Lot 3: Vinciu (1 buc.): 11.756,00 lei + TVA 19%.
Lot 4: Bazin depozitare (1 buc.): 4.959,26 lei + TVA 19%.

Criteriu de atribuire: În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității, beneficiarul privat va alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea la un raport calitate (50%) – pret competitiv (50%) conform criteriilor de departajare si algoritmului de calcul detaliate in documentatia procedurii.

Data, locul şi ora-limită de depunere a ofertelor: 13.01.2022, ora 17:00. In original (prin curier sau depunere personala) in Aleea Textilistului nr. 31, Slatina, jud. Olt sau via email la office.anacris@yahoo.com (in acest ultim caz conditionat de semnarea tuturor documentelor cu semnatura electronica a reprezentantului ofertantului). Persoana de contact: Cristian Albulescu, tel. Tel: 0724307599.

Organizarea procedurii se realizeaza conform Ordinului MFE nr. 1284/2016, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 618, din 12 august 2016. Toate informatiile cu privire la procedura de participare (specificatii tehnice, formulare) pot fi consultate via beneficiar.fonduri-ue.ro pagina web www.slatisol.ro sectiunea Finantare REGIO sau pot fi obtinute la datele de contact mai sus mentionate.

Anunt Participare
publicat in 05.01.2022
<- click pentru descarcare

Specificatii Tehnice
publicat in 05.01.2022
<- click pentru descarcare

Raspuns solicitare clarificare lot 2
publicat in 11.01.2022
<- click pentru descarcare

Raspuns solicitare clarificare lot 4
publicat in 11.01.2022
<- click pentru descarcare

Above the law sunny days sweeping the clouds away fateful trip started my way to where the air.

Instagram

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
© Copyrights 2018. ANA CRIS SRL toate drepturile rezervate.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României